Gmina Chorzele PDF Drukuj
Herb
UMiG Chorzele
ul. Ogrodowa 7
06-330 Chorzele
tel. (029) 751 51 61
fax (029) 751 56 86
www.gminachorzele.pl
e–mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
informacje demograficzne
Na koniec 2009 roku terytorium gminy zamieszkiwało w sumie 10686 osób, z czego 10598 to osoby zameldowane tu na pobyt stały. Oznacza to, że na kilometr kwadratowy przypada statystycznie 28,8 mieszkańca.
W mieście Chorzele mieszka aktualnie 2955 osób, z czego 1495 kobiet (50,6%) i 1460 mężczyzn (49,4%).
informacje geograficzne
Gmina wiejsko-miejska Chorzele położona jest na skraju województwa mazowieckiego na terenie makroregionu nazywanego Niziną Pólnocnomazowiecką, na styku dwóch mezoregionów – Wzniesień Mławskich i Równiny Kurpiowskiej. Z tego powodu terytorium gminy wykazuje znaczną różnorodność przyrodniczą – po stronie wschodniej i północnej znajdują się płaskie, równinne tereny zbudowane głównie z piasków, po stronie zachodniej natomiast – tereny pofałdowane z częstymi wypiętrzeniami przekraczającymi często 150 m n.p.m., co dla Mazowsza jest rzadkością.
Przez gminę Chorzele przepływają trzy większe rzeki: w centralnej części jej terytorium znajduje się Dolina Orzyca – rzeki, która swe źródła bierze w okolicy Mławy z bagien Niemyje. Północną i wschodnią część gminy stanowi z kolei Dolina Omulwi i Płodownicy.
Walory, przyroda, zabytki
Teren gminy Chorzele, o dużej zmienności krajobrazu, wykazuje się unikalnymi walorami przyrodniczymi w skali całego północnego Mazowsza. Do najciekawszych miejsc pod względem przyrodniczym należą:
  • - Góry Dębowe – ciąg wzniesień leżących na północno-zachodnim skraju gminy (stanowią one granicę z gminą Janowo w województwie warmińsko-mazurskim). Najwyższym wzniesieniem jest Góra Dębowa, która liczy 236 m n.p.m. Uznaje się, że jest to najwyższe wzniesienie na Mazowszu historycznym (w województwie mazowieckim wyższe są jedynie wypiętrzenia znajdujące się w rejonie Szydłowca i Przysuchy, jednakże geograficznie są to już tereny należące do Małopolski). Rejon ten należy do wyjątkowych także pod względem budowy geologicznej. Na terenie Gór Dębowych znajdują się dwie ścieżki rowerowe, wytyczone przez Nadleśnictwo Przasnysz.
  • - Dolina Omulwi i Płodownicy – stanowi fragment obszarów Natura 2000; teren ten zaliczony jest do Obszarów Specjalnej Ochrony ze względu na bogactwo fauny (zwłaszcza ptaków znajdujących się pod ochroną). Jest to ostoja ptaków o randze europejskiej, m.in. derkaczy, lęgowych krasek, żurawi, a nawet cietrzewi. Omulew jest dogodną rzeką dla kajakarzy, stąd organizuje się tu wiele spływów kajakowych. Rzeka nie były nigdy regulowana, więc nadal wykazuje naturalną aktywność i zmienność.
  • - Szeroka Biel – rozległy kompleks użytków zielonych, stanowiących niegdyś zespół bagien uznawanych za zachodnią granicę krainy kurpiowskiej. Dziś tereny te zostały zamienione na łąki i pastwiska dla rolników zamieszkujących te tereny
Specyfika historyczna:
Teren gminy Chorzele przez wieki stanowił północną rubież Mazowsza i całego państwa polskiego. Na środkowym biegu Orzyca (który stanowi fragment terenów gminnych) w 1343 roku ustalono linię graniczną między Księstwem Mazowieckim i Zakonem Krzyżackim; linia ta była następnie „dziedziczona” przez kolejne organizmy państwowe znajdujące się po obu stronach (z jednej strony m.in. Prusy Książęce, później Prusy Wschodnie; z drugiej – Królestwo Polskie, Rzeczpospolita Obojga Narodów). Granica ta nie zmieniła się nawet w czasie zaborów. Zniesiono ją dopiero w roku 1939, wraz z wybuchem II wojny światowej. Według niektórych źródeł granica na Orzycu była najtrwalszą linią graniczną w Europie (przetrwała w sumie ponad 600 lat).
Obecnie terytorium gminy składa się częściowo z miejscowości, które do 1939 roku znajdowały się już po stronie niemieckiej (m.in. Opaleniec, Mącice, Ścięciel).
źródło: UMiG Chorzele