Warunki korzystania z rusztowań

Firmy stawiające rusztowania w celu wykonania pracy wysokościowych muszą bezwzględnie przestrzegać norm i przepisów zapewniających bezpieczeństwo w miejscu pracy. Warunkiem bezwzględnym do rozpoczęcia prac w miejscu takim jak wysokościowe konstrukcje metalowe bądź drewniane jest powieszenie tablicy informacyjnej z dokładnie określonym dopuszczalnym obciążeniem pomostów.

Kiedy konstrukcje metalowe są wznoszone lub składane, powinien być wyznaczony teren, który jest traktowany jako potencjalnie niebezpieczny. Ponadto, podłoże na którym będą stawiane konstrukcje metalowe musi być stabilne. Jeśli pomimo tego rusztowanie jest zagrożone chociażby minimalną niestabilnością, powinno być zakotwiczone do ścian budynku. Gdy konstrukcje metalowe stawiane są na drogach, chodnikach, etc. powinny być zaopatrzone w daszek ochronny.

Niedopilnowanie któregokolwiek z wymienionych warunków może skutkować wydaniem zakazu stawiania rusztowań. Jeżeli jakimś trafem uda się rusztowanie postawić i dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, wina będzie leżała po stronie firmy montującej konstrukcję, co zapewne skończy się wypłatami gigantycznych odszkodowań, a w skrajnych przypadkach nawet karą pozbawienia wolności dla osoby bezpośrednio za tę sytuację odpowiedzialną.